Przebarwione zęby leczone kanałowo

Do zniwelowania przebarwienia zębów po leczeniu endodontycznym (kanałowym) stosujemy metodę wewnątrzkomorowego wybielania nadboranem sodu.
Bardzo istotne jest to, żeby ząb który poddamy zabiegowi miał prawidłowo wypełnione i zabezpieczone kanały korzeniowe. Po ocenie zdjęcia RTG lekarz podejmuje decyzję, czy wybielanie jest możliwe, czy należy wcześniej powtórzyć leczenie kanałowe. Jeśli ząb nie budzi zastrzeżeń radiologicznych do zabiegu przechodzi się usuwając najpierw wypełnienie z ubytku (pozostawiając materiał w kanałach). Do komory zęba zakłada się środek wybielający i zabezpiecza się go na kilka dni. Na kolejnej wizycie ocenia się uzyskany efekt i jeśli jest to potrzebne wymienia się wkładkę wybielającą wewnątrz zęba. Po jednej lub kilku wizytach, w momencie uzyskania zadowalającego wyniku zakłada się jeszcze jeden opatrunek do komory zęba (w celu neutralizacji substancji wybielających) i na ostatniej już wizycie aplikuje się ostateczne wypełnienie dopasowane odcieniem do nowego koloru zęba. Zęby wybielane tą metodą powinno się kontrolować klinicznie i radiologicznie przez minimum 7 lat.