Protezy ruchome

Protezą ruchomą nazywamy każdą protezę zębową, która może być samodzielnie wyjmowana z jamy ustnej przez Pacjenta. Proteza taka jest uznawana przez organizm jako ciało obce i z początku trudno jest się do niej przyzwyczaić. Jeśli tylko Pacjent jest odpowiednio umotywowany i użytkuje uzupełnienie zgodnie z zaleceniami lekarza, możemy uzyskać świetny efekt estetyczny i odtworzyć funkcje utraconych zębów. W zależności od wskazań wykonujemy protezy ruchome osiadające lub szkieletowe.

Szkielety są rozwiązaniem lepszym ze względu na rozkład sił żucia – które nie działają tylko i wyłącznie na błonę śluzową i kość jak w przypadku protez osiadających, ale jednocześnie prócz działania na błonę śluzową wykorzystują również pozostałe zęby jako bardziej fizjologiczne filary do przenoszenia sił. Jednocześnie protezy szkieletowe działają mniej destrukcyjnie na podłoże kostne i pozwalają na dokładniejsze rozdrobnienie pokarmu w porównaniu do protez osiadających. Nie zawsze możemy wykonać protezę szkieletową, zależy to od ilości pozostałych w jamie ustnej zębów, ich rozmieszczenia oraz stanu zdrowia Pacjenta.

Materiałem z którego wykonuje się protezy częściowe i całkowite jest akryl (w niektórych przypadkach zęby w protezie mogą być wykonane z porcelany). Podstawą protezy szkieletowej jest odlany z metalu szkielet mocujący uzupełnienie na zębach pacjenta.

protetyka w Szczecinie

Protezy ruchome w początkowym okresie przysparzają często takich kłopotów jak upośledzenie smaku, odczuwania temperatury, zwiększone bądź zmniejszone wydzielanie śliny, odruchy wymiotne, wrażenie braku miejsca na język i tym podobne. Adaptacja do protezy polega na stopniowym przyzwyczajaniu się do ciała obcego, które stanowi proteza i zmniejszaniu objawów towarzyszących aż do całkowitego zaakceptowania uzupełnienia jako nieodłącznego elementu jamy ustnej. Proces ten trwa zazwyczaj od kilku dni nawet do kilku miesięcy.
W pierwszych dniach użytkowania należy trenować wymowę. Trening taki polegać może np. na wolnym i wyraźnym wysławianiu się podczas rozmowy z rodziną lub na czytaniu na głos. Pacjent musi nauczyć się nowego sposobu wymowy który narzuca proteza, musi też wyszkolić się w sprawnym przyjmowaniu pokarmów korzystając z uzupełnienia protetycznego. Pierwsze posiłki w nowych protezach należy spożywać delikatnie, rozpoczynając od miękkich pokarmów i niewielkich kęsów. Często jednak mimo stosowania się do zaleceń lekarza w początkowym okresie pojawia się dyskomfort związany z osiadaniem protez – są to tak zwane odleżyny, które wymagają korekt wykonanych przez dentystę. Niekiedy wystarcza jedna korekta, a czasem kilka a nawet kilkanaście. Należy pamiętać, że protezy ruchome należy na noc wyjmować z ust, oczyścić je za pomocą szczotki i wody z mydłem i przechowywać w suchym, czystym miejscu.