Protezy osiadające

Protezy ruchome osiadające częściowe i całkowite są uzupełnieniami, które Pacjent sam może zakładać i zdejmować. Odtwarzają one utracone częściowo lub całkowicie zęby, opierając się na błonie śluzowej, dziąsłach i podniebieniu.
Są zbudowane z akrylowej płyty, w której osadzone są druciane klamry (w przypadku protez częściowych) oraz z zębów sztucznych wykonanych z akrylu lub porcelany. Utrzymują się one w ustach dzięki przyssaniu do tkanek miękkich. Jest to popularne rozwiązanie uzyskane stosunkowo niskim kosztem finansowym, posiadające jednak sporo wad: trudności w przywyknięciu do protezy, dyskomfort podczas użytkowania, niedogodności w spożywaniu posiłków, destrukcyjne działanie na podłoże kostne oraz konieczność ich wymiany co kilka lat (najczęściej 5 lat).

Protezy ruchome w początkowym okresie przysparzają często takich kłopotów jak upośledzenie smaku, odczuwania temperatury, zwiększone bądź zmniejszone wydzielanie śliny, odruchy wymiotne, wrażenie braku miejsca na język i tym podobne. Adaptacja do protezy polega na stopniowym przyzwyczajaniu się do ciała obcego, które stanowi proteza i zmniejszaniu objawów towarzyszących aż do całkowitego zaakceptowania uzupełnienia jako nieodłącznego elementu jamy ustnej. Proces ten trwa zazwyczaj od kilku dni nawet do nawet kilku miesięcy.

W pierwszych dniach użytkowania należy trenować wymowę. Trening taki polegać może np. na wolnym i wyraźnym wysławianiu się podczas rozmowy z rodziną lub na czytaniu na głos. Pacjent musi nauczyć się nowego sposobu wymowy który narzuca proteza, musi też wyszkolić się w sprawnym przyjmowaniu pokarmów korzystając z uzupełnienia protetycznego. Pierwsze posiłki w nowych protezach należy spożywać delikatnie, rozpoczynając od miękkich pokarmów i niewielkich kęsów unikając jednocześnie pokarmów twardych i ciągnących się. Często jednak mimo stosowania się do zaleceń lekarza w początkowym okresie pojawia się dyskomfort związany z osiadaniem protez – są to tak zwane odleżyny, które wymagają korekt wykonanych przez dentystę. Niekiedy wystarcza jedna korekta, a czasem kilka, a nawet kilkanaście. Należy pamiętać, że protezy ruchome należy na noc wyjmować z ust, oczyścić je za pomocą szczotki i wody z mydłem i przechowywać w suchym, czystym miejscu. Proteza powinna być czyszczona po każdym posiłku (przynajmniej 2 razy dziennie). Stosowanie różnego rodzaju środków mających wspomóc utrzymanie protezy jak kleje, proszki, czy podściółki jest pewnego rodzaju ostatecznością i może być stosowane tylko w początkowym okresie przyzwyczajania się do protez (o ile zaleci tak stomatolog) oraz u osób wykonujących zawód aktora, śpiewaka, czy prezentera telewizyjnego.