Protezy osiadające częściowe

Proteza ruchoma częściowa jest to rodzaj uzupełnienia protetycznego odbudowującego braki zębowe,w którym zarówno płyta, jak i zęby protezy wykonane są z akrylu. Na zębach filarowych osadzone są dodatkowo druciane klamry. Jest ona alternatywnym wyjściem z sytuacji w przypadku, gdy u danego Pacjenta nie ma warunków do wykonania protezy szkieletowej, bądź ze względów materialnych, gdy Pacjent nie chce przeznaczyć większych środków na wykonanie innego rodzaju protezy.
Częściowa proteza akrylowa nie jest niestety najbardziej optymalnym rozwiązaniem, ponieważ w przeciwieństwie do protezy szkieletowej nie przenosi ona sił na ozębną zębów pozostających w jamie ustnej. Oddziałowywuje ona na całą błonę śluzową i uciska na kość, którą pokrywa (jest to niefizjologiczne przenoszenie sił), co powoduje rozleglejsze (w porównaniu z protezą szkieletową) zaniki wyrostka zębodołowego (kości) i jest znacznie mniej korzystne dla dziąseł i pozostałych zębów.
Wykonanie protezy całkowitej zajmuje przeważnie 3 wizyty. Na pierwszym spotkaniu dentysta wykonuje dwa wyciski (górny oraz dolny) na standardowych, metalowych łyżkach, który wysyła do pracowni protetycznej. Na tej wizycie lekarz ustala też wysokość zwarcia (czyli sprawdza sposób zagryzania Pacjenta i ustala jaka powinna być wysokość zębów ustawionych w protezie) oraz dobiera kolor zębów wraz z Pacjentem (niekiedy ta faza musi być przesunięta na kolejną wizytę). Druga  wizyta to przymiarka próbnej protezy (czyli protezy z akrylowymi zębami ustawionymi w wosku). Lekarz ocenia funkcjonalność i poprawność wykonania pracy, a Pacjent sprawdza efekt estetyczny. Na trzecim spotkaniu dentysta przymierza Pacjentowi gotowe protezy, sprawdza przyleganie i utrzymanie protezy oraz dokonuje ewentualnych korekt, na końcu wizyty lekarz udziela Pacjentowi wskazań dotyczących użytkowania protezy i wizyt kontrolnych. Pierwsza kontrola powinna odbyć się następnego dnia. Jeżeli w tym czasie Pacjent miał problem z użytkowaniem protezy z powodu bólu, to na kilka godzin przed wizytą konieczne jest założenie protezy i jej noszenie, gdyż tylko wtedy dentysta widząc zmiany na błonie śluzowej będzie mógł skorygować protezę w odpowiednich miejscach. Kolejne wizyty kontrolne powinny się odbywać zawsze jak najszybciej po wystąpieniu niepokojących objawów, oraz także w przypadku ich braku, regularnie co 6 miesięcy.

Należy pamiętać, że protezy ruchome trzeba na noc wyjmować z jamy ustnej. Następnie oczyścić je za pomocą szczoteczki i wody z mydłem. Protezy przechowujemy w suchym, czystym miejscu. Proteza powinna być czyszczona po każdym posiłku (przynajmniej 2 razy dziennie). Używanie wszelkiego rodzaju środków mających zapewnić lepsze utrzymanie protezy, jak kleje, proszki, czy podściółki jest swego rodzaju ostatecznością i może być stosowane tylko w początkowym okresie przyzwyczajania się do protez (o ile zaleci tak lekarz dentysta) oraz u osób wykonujących określone zawody, takie jak aktor, śpiewak, czy prezenter telewizyjny. W przypadku, kiedy konieczna jest naprawa protezy (złamanie, pęknięcie, wypadnięcie zęba z protezy) nie należy dokonywać napraw we własnym zakresie, gdyż może to spowodować nieodwracalne zmiany w jej budowie i brak możliwości jej późniejszej naprawy przez stomatologa. Uszkodzone, w tym złamane, uzupełnienie nie mogą być noszone, gdyż może to skutkować wytarciem się brzegów złamania, co wykluczy jego sklejenie.