Wkłady koronowe

Wkłady koronowe są to wypełnienia odtwarzające utracone tkanki zęba wykonywane przy współpracy z laboratorium protetycznym. Materiałem z którego wykonany jest wkład może być kompozyt, porcelana lub złoto. Obecnie najczęściej stosowanymi wkładami są uzupełnienia porcelanowe – ze względu na bardzo dobre właściwości estetyczne. Wygląd takiej pracy praktycznie nie różni się od zęba naturalnego. Uzupełniamy nimi rozległe ubytki w zębach tylnych. Dzięki zastosowaniu tej metody uzyskujemy wypełnienia trwalsze, a dzięki możliwości redukcji skurczu polimeryzacyjnego dodatkowo redukujemy możliwość powstawania mikroprzecieków i próchnicy wtórnej. Wkłady umożliwiają prawie idealne odtworzenie anatomicznego kształtu zęba oraz jego punktów stycznych. Bardzo istotny jest fakt, że stosując konwencjonalne wypełnienie założone metodą gabinetową nie jesteśmy nigdy w stanie tak idealnie odtworzyć punktów stycznych pomiędzy sąsiednimi zębami, co ma bardzo duże znaczenie funkcjonalne. Dzięki wymodelowaniu punktów styku każdy ząb przenosi siły nie tylko „sam dla siebie”, ale też współdziała z zębami sąsiednimi tworząc funkcjonalną całość.

Do zalet wkładów koronowych można zaliczyć:

  • znacznie większą trwałość niż zwykłe wypełnienia
  • zniwelowanie skurczu polimeryzacyjnego występującego w przypadku zastosowania wypełnień kompozytowych
  • większą estetykę i niezmienność koloru
  • mniejszy zakres preparacji niż przy koronach protetycznych
  • dużo dokładniejszą odbudowę w trudno dostępnych miejscach

Ze względu na zajmowaną powierzchnię wkłady możemy podzielić na inlaye onleye i overleye.