Inlay

Inlay to inaczej wkład koronowy. Są to wypełnienia odtwarzające utracone tkanki zęba wykonywane przy współpracy z technikiem dentystycznym. Materiałem z którego wykonany jest wkład może być kompozyt, porcelana lub złoto. Ze względu na bardzo dobre właściwości estetyczne porcelany, obecnie najczęściej wykonywanymi wkładami są uzupełnienia porcelanowe. Wygląd takiego uzupełnienia praktycznie nie różni się od zęba naturalnego. Uzupełniamy nimi rozległe ubytki w zębach tylnych. Inlay jest wkładem zamocowanym w koronie zęba, z tym, że nie obejmuje on większości powierzchni żującej zęba. Wkłady umożliwiają prawie idealne odtworzenie anatomicznego kształtu zęba oraz jego punktów stycznych. Bardzo istotny jest fakt, że stosując konwencjonalne wypełnienie wykonane metodą gabinetową nie jesteśmy nigdy w stanie tak idealnie odtworzyć punktów stycznych pomiędzy sąsiednimi zębami, co ma bardzo duże znaczenie funkcjonalne. Dzięki wymodelowaniu punktów styku każdy ząb przenosi siły nie tylko w swojej własnej osi, ale też współdziała z zębami sąsiednimi tworząc funkcjonalną całość.

Do wykonania inlaya konieczne są dwie wizyty. Na pierwszej wizycie lekarz dentysta przygotowuje ząb opracowując ubytek, pobiera wyciski, dobiera kolor i zabezpiecza ząb wypełnieniem tymczasowym. Następnie wyciski zostają odesłane do laboratorium, w którym technicy przygotowują uzupełnienie ze wskazanego materiału. Na drugiej wizycie lekarz usuwa opatrunek, cementuje uzupełnienie i dokonuje korekty w zgryzie by idealnie dopasować inlay do warunków zwarciowych Pacjenta.