Onlay

Onlay to inaczej nakład koronowy. Są to wypełnienia odtwarzające utracone tkanki zęba wykonywane przy współpracy z laboratorium dentystycznym. Technikę tą stosuje się najczęściej w zębach mocno osłabionych wymagających dużych wypełnień. Niektóre zęby leczone kanałowo, jeśli pozostaje wystarczająco dużo zdrowych tkanek, stanowią wskazanie do wykonania takiego uzupełnienia. Rozwiązanie to jest trwalsze, a dzięki redukcji skurczu polimeryzacyjnego uzyskujemy mniejszą możliwość powstawania mikroprzecieku i próchnicy wtórnej. Materiałem z którego wykonany jest nakład może być kompozyt, porcelana lub złoto. Ze względu na bardzo dobre właściwości estetyczne porcelany, obecnie najczęściej wykonywanymi wkładami są uzupełnienia ceramiczne. Wygląd takiego uzupełnienia praktycznie nie różni się od zęba naturalnego. Uzupełniamy nimi rozległe ubytki w zębach tylnych. Onlay jest nakładem zamocowanym w koronie zęba i pokrywa większość powierzchni żującej zęba wraz z powierzchniami stycznymi. Nakłady umożliwiają prawie idealne odtworzenie anatomicznego kształtu zęba oraz jego punktów stycznych. Bardzo istotny jest fakt, że stosując konwencjonalne wypełnienie nie jesteśmy nigdy w stanie tak dokładanie odtworzyć punktów stycznych pomiędzy sąsiednimi zębami, co ma bardzo duże znaczenie funkcjonalne. Dzięki wymodelowaniu punktów styku każdy ząb przenosi siły nie tylko w swojej własnej osi, ale też współdziała z zębami sąsiednimi tworząc funkcjonalną całość.

Do wykonania onlaya konieczne są dwie wizyty. Na pierwszej wizycie lekarz dentysta przygotowuje ząb opracowując ubytek, pobiera wyciski, dobiera kolor i zabezpiecza ząb wypełnieniem tymczasowym. Następnie wyciski zostają odesłane do laboratorium, w którym technik przygotowuje uzupełnienie ze wskazanego przez dentystę materiału. Na drugiej wizycie lekarz usuwa opatrunek, cementuje onlay i dokonuje korekty w zgryzie by idealnie dopasować nakład do warunków zwarciowych Pacjenta.