Overlay

Overlay to inaczej nadkład koronowy. Są to wypełnienia odtwarzające tkanki zęba wykonywane przy współpracy z pracownią dentystyczną. Nadkład odbudowuje całą powierzchnie żującą i obie powierzchnie styczne. Technikę tą stosuje się w zębach mocno osłabionych, wymagających sporych wypełnień. Niektóre zęby leczone kanałowo stanowią wskazanie do wykonania takiego uzupełnienia. Rozwiązanie to jest trwalsze od konwencjonalnego wypełnienia dzięki redukcji skurczu polimeryzacyjnego. Zmniejszona jest też możliwość powstawania mikroprzecieku i próchnicy wtórnej. Materiałem z którego wykonany jest nadkład może być kompozyt, porcelana lub złoto. Ze względu na bardzo dobre właściwości estetyczne porcelany, obecnie najczęściej wykonywanymi wkładami są uzupełnienia ceramiczne. Wygląd takiego uzupełnienia praktycznie nie różni się od zęba naturalnego. Uzupełniamy nimi rozległe ubytki w zębach tylnych. Overlay jest nadkładem zamocowanym w koronie zęba i pokrywa całość powierzchni żującej zęba wraz z obiema powierzchniami stycznymi. Nakłady umożliwiają prawie idealne odtworzenie anatomicznego kształtu zęba oraz jego punktów stycznych. Bardzo istotny jest fakt, że stosując konwencjonalne wypełnienie nie jesteśmy nigdy w stanie tak dokładanie odtworzyć punktów stycznych pomiędzy sąsiednimi zębami, co ma bardzo duże znaczenie funkcjonalne. Dzięki wymodelowaniu puktów styku każdy ząb przenosi siły nie tylko w swojej własnej osi, ale też współdziała z zębami sąsiednimi tworząc funkcjonalną całość.

By wykonać overlay konieczne są dwie wizyty. Na pierwszej wizycie lekarz dentysta przygotowuje ząb opracowując ubytek, pobiera wyciski, dobiera kolor uzupełnienia i zabezpiecza ząb wypełnieniem tymczasowym. Następnie wyciski zostają odesłane do laboratorium, w którym technik przygotowuje uzupełnienie ze wskazanego przez stomatologa materiału. Na drugiej wizycie dentysta usuwa opatrunek, cementuje overlay i dokonuje korekty w zgryzie by idealnie dopasować nadkład do warunków zwarciowych Pacjenta.