Rentgenodiagnostyka

radiodiagnostyka w Szczecinie

W leczeniu stomatologicznym nieodłączną rolę w koniecznej diagnostyce pełni radiologia. Pozwala ona uzyskać istotne informacje, których dostarczenie innymi metodami jest często skomplikowane lub wręcz nie realne. Dzięki wykorzystaniu techniki cyfrowej możemy uzyskać zdecydowane zmniejszenie dawki przyjmowanego przez Pacjenta promieniowania RTG, co sprawia, że zdjęcia wykonywane w pracowni rentgenodiagnostyki stomatologicznej stają się w pełni bezpieczne.

W ramach zdjęć koniecznych w przypadku leczenia dentystycznego wyróżnić możemy:

Zdjęcia wewnątrzustne:

  • zdjęcia celowane – zębowe
  • zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe

Zdjęcia zewnątrzustne:

  • zdjęcia pantomograficzne
  • zdjęcia cefalometryczne
  • tomografię komputerową (3D)

Promienie RTG pozwalają przeniknąć wgłąb kości i zobaczyć struktury niewidoczne gołym okiem. Zdjęcia RTG są bardzo pomocne w przypadku diagnostyki próchnicy na powierzchniach stycznych, sprawdzenia prawidłowości leczenia kanałowego, oceny ilości zanikłej kości w chorobach przyzębia, stosunków pomiędzy łukami zębowymi w przypadku leczenia ortodontycznego, planowania leczenia implantologicznego (odległości przyszłego implantu od nerwów i naczyń krwionośnych). Często wykonuje się również zdjęcie pantomograficzne w celu orientacyjnej oceny, które zęby nadają się do leczenia i sporządzenia stosownego planu leczenia.